Vores værdigrundlag er humanistisk eksistentielt og vores faglige grundlag er oplevelsesorienteret, eksistentiel psykoterapi.

Det humanistiske, eksistentielle menneskesyn betyder, at alle mennesker betragtes som unikke og med en indbygget stræben mod udvikling. Der lægges vægt på, at vi som mennesker hver især er ansvarlige for vores handlinger - vores valg og fravalg. Det indebærer også det synspunkt, at den enkelte person kun kan mødes og forstås ud fra personens egen oplevelse af sig selv og sin tilværelse.

Oplevelsesorienteret psykoterapi bygger på humanistisk og eksistentiel psykologi. Udgangspunktet er det enkelte menneskes oplevelse af sin verden. Mennesket ses som en helhed og man beskæftiger sig med alle sider af oplevelsen: Sanselige, tankemæssige, følelsesmæssige, spirituelle etc.

Vi lægger vægt på samspillet mellem mennesker og har som overordnet værdi, at mennesket tager ansvar for sit liv og lever ansvarligt med andre.

I terapien arbejdes på, at man selv skal blive bedre til at tage ansvar for sit liv og handle i forhold til det. Det betyder, at der fokuseres på hvad man kan gøre her og nu for at komme til at fungere bedre.