Hvorfor terapi?

At gå i terapi betyder at tage ansvar - at tage hånd om sit eget liv i et forsøg på at skaffe klarhed, støtte til forandring eller accept af tingenes tilstand. Der kan være mange forskellige grunde til at gå i terapi. F.eks. at man ikke ved egen hjælp kan finde ud af at leve et tilfredsstillende liv. Eller en oplevelse af at hænge fast i uhensigtsmæssige mønstre. Man kan føle en indre tomhed og tristhed – leve fra dag til dag uden lyst og livsglæde. Terapi kan også være en god hjælp, hvis du har lyst til at udvikle dig og forandre dit liv – at komme til at leve mere ægte som den, du virkelig er.

Personer, der søger terapi har ofte en oplevelse af ikke selv at kunne stille noget op med tingenes tilstand. Mange vil opleve at have en ret god indsigt, men oplever også at denne indsigt ikke er virksom i sig selv.

Terapiens opgave består bl.a. i at fremme klientens evne til at forvalte og håndtere de forhold, som han/hun har svært ved at håndtere. Ved at opnå klarhed over følelser og tanker kan man begynde at forholde sig anderledes til sig selv og andre. Kriser og svære oplevelse kan dermed vendes til udvikling og vækst, sådan at man kan genvinde styringen i sit liv

Der kan som sagt være rigtigt mange forskellige grunde til at vælge at gå i terapi. For de fleste mennesker er det et dristigt skridt at åbne sig op og lade andre se de indre lag. Hvorom alt er, så er det klienten, der sætter dagsordenen og terapien sker med respekt for klientens grænser og tempo.

Vi modtager begge løbende supervision og arbejder i overensstemmelse med psykoterapeut foreningens etiske regler.

Vi tilbyder:

INDIVIDUEL TERAPI 
Individuel terapi kan vœre af kortere eller lœngere varighed alt efter hvad anledningen til terapien er. Nogle kommer med et specifikt problem, de gerne vil have hjœlp til at løse. Andre har lyst til at gå i terapi i en periode som en slags service-eftersyn – for at skœrpe opmœrksomheden, lœre sig selv bedre at kende og forebygge problemer.

PARTERAPI
Ved par-terapi anbefaler vi i de fleste tilfœlde 2 terapeuter - vores erfaring er, at det giver de hurtigste resultater. Det er dog også en lidt dyrere løsning end kun med en terapeut. Der kan vœre tilfœlde, hvor et par føler sig mest tryg med kun en terapeut.

GRUPPETERAPI

Vi tilbyder løbende gruppeterapi. Du kan henvende dig og blive skrevet op, og derefter kontaktes du så snart en gruppe kan oprettes. 3 timers varighed - 2 terapeuter.