Trine Christensen

Transient

f. 1969          

Færdiggjorde sin 4-årige diplomuddannelse som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København i 2005.

Oprindeligt uddannet folkeskolelœrer i 1997. Har siden arbejdet med og undervist teenagere. Fungerer ligeledes som rådgiver for unge med psyko-sociale problemer. Har tidligere været ansat ved Danmarks Radio som producerassistent.

Har taget en 2-årig efteruddannelse i gruppeanalytisk gruppe-terapi fra Institut for Gruppeanalyse.

Har siden 2007 været fastansat ved TUBA, der tilbyder individuel- og gruppe-terapi til unge, der er vokset op i familier med alkoholmisbrug. 

Er desuden tilknyttet en gymnasieskole i København, hvor hun tilbyder rådgivning til elever og supervision til ansatte.

Afholder foredrag i eksamens- og præstationsangst ved gymnasielle uddannelser. 

Modtager løbende terapeutisk supervision.
Tilbyder også terapi på engelsk.

Flemming Langhoff

Transient

f. 1965 

Oprindeligt uddannet som journalist fra Danmarks Journalisthøjskole i 1991. 
Ansat ved Danmarks Radio i knap 9 år – først i forskellige journalistiske og producerende stillinger, dernœst i ledelsen for DR-P3.
Afslutningsvis ansat som redaktionschef for P3 med ansvar for programlœgning og programudvikling – og med opgaver indenfor medarbejderudvikling, coaching, teambuilding etc.

Tilbragte derefter et par sabbat-år i udlandet (Sydney & London) – dog med spredte freelance-opgaver - inden han igen vendte tilbage til Danmark og tog den 4-årige diplomuddannelse som psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut i København.

Har sideløbende i knap 2 år arbejdet som frivillig telefonrådgiver ved Livslinien – en landsdœkkende humanitœr organisation, der arbejder for at forebygge selvmord og fremme trivsel.

Har taget en 2-årig efteruddannelse i gruppeanalytisk gruppe-terapi fra Institut for Gruppeanalyse.

Er desuden ansat som terapeut for TUBA.

Modtager løbende terapeutisk supervision.

Tilbyder også terapi på engelsk.